$438 Hàng triệu

xuất khẩu 2918 of 5026
2008
2017

1,39

Độ phức tạp của sản phẩm 313 of 5026
2008
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2918 and the 312 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($121 Hàng triệu), Khác Á ($88,9 Hàng triệu), Hà Lan ($66,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($44 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($38,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($51,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($47,4 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($41,9 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($40,7 Hàng triệu) và Ấn Độ ($36,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites