$145 Hàng triệu

xuất khẩu 4023 of 5026
2008
2017

1,46

Độ phức tạp của sản phẩm 254 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4023 and the 255 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($44,2 Hàng triệu), Ấn Độ ($38,5 Hàng triệu), Đức ($24,9 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($10,8 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($5,14 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($26,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($18,4 Hàng triệu), Ấn Độ ($11,7 Hàng triệu), Pháp ($8,94 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($8,47 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites