$1,81 tỷ

xuất khẩu 1341 of 5026
2008
2017

1,34

Độ phức tạp của sản phẩm 359 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1341 and the 359 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($376 Hàng triệu), Hà Lan ($346 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($257 Hàng triệu), Trung Quốc ($172 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($150 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($246 Hàng triệu), Đức ($148 Hàng triệu), Trung Quốc ($126 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($114 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($97,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites