$693 Hàng triệu

xuất khẩu 2395 of 5026
2008
2017

1,3

Độ phức tạp của sản phẩm 400 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2395 and the 401 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($215 Hàng triệu), Đức ($98,5 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($85,3 Hàng triệu), Pháp ($63,5 Hàng triệu) và Saudi Arabia ($53,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($168 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($39,2 Hàng triệu), Khác Á ($34,9 Hàng triệu), Ý ($33,2 Hàng triệu) và Ấn Độ ($26,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites