$6,12 tỷ

xuất khẩu 461 of 5026
2008
2017

0,701

Độ phức tạp của sản phẩm 1394 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 461 and the 1394 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($2,05 tỷ), Hà Lan ($741 Hàng triệu), Saudi Arabia ($622 Hàng triệu), Pháp ($317 Hàng triệu) và Đức ($303 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($1,15 tỷ), Mexico ($702 Hàng triệu), Singapore ($696 Hàng triệu), Hà Lan ($630 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($455 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites