$32,7 Hàng triệu

xuất khẩu 4721 of 5026
2008
2017

1,11

Độ phức tạp của sản phẩm 645 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

COG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4721 and the 644 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($7,45 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,65 Hàng triệu), Ấn Độ ($3,37 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($2,58 Hàng triệu) và Khác Á ($2,43 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Cộng hòa Congo ($3,02 Hàng triệu), Malaysia ($2,93 Hàng triệu), Đức ($2,37 Hàng triệu), Canada ($2,34 Hàng triệu) và Hà Lan ($2,12 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites