$225 Hàng triệu

xuất khẩu 3620 of 5026
2008
2017

1,29

Độ phức tạp của sản phẩm 408 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

GBR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3620 and the 409 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($73,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($50 Hàng triệu), Ấn Độ ($39,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($14 Hàng triệu) và Singapore ($11,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($46,2 Hàng triệu), Đức ($27,1 Hàng triệu), Ấn Độ ($22,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($21,6 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($16,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites