$2,62 tỷ

xuất khẩu 1021 of 5026
2008
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 749 of 5026
2008
2017

BLX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1021 and the 749 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($479 Hàng triệu), Đức ($345 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($319 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($274 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($260 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($438 Hàng triệu), Đức ($367 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($353 Hàng triệu), Ấn Độ ($265 Hàng triệu) và Trung Quốc ($247 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites