$194 Hàng triệu

xuất khẩu 3756 of 5026
2008
2017

2,71

Độ phức tạp của sản phẩm 3 of 5026
2008
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3756 and the 3 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($63,9 Hàng triệu), Đức ($54,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($13,8 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($7,87 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($29,8 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($15,5 Hàng triệu), Đức ($15,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,3 Hàng triệu) và Ý ($10,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites