$3,38 tỷ

xuất khẩu 814 of 5026
2008
2017

0,571

Độ phức tạp của sản phẩm 1633 of 5026
2008
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 814 and the 1634 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($541 Hàng triệu), Đức ($330 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($304 Hàng triệu), Brazil ($287 Hàng triệu) và Singapore ($250 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($593 Hàng triệu), Trung Quốc ($575 Hàng triệu), Pháp ($394 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($351 Hàng triệu) và Malaysia ($196 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites