$44,1 Hàng triệu

xuất khẩu 4648 of 5026
2008
2017

1,34

Độ phức tạp của sản phẩm 358 of 5026
2008
2017

SGP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SGP

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4648 and the 358 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Singapore ($10,6 Hàng triệu), Đức ($9,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($7,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,46 Hàng triệu) và Pháp ($1,76 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Singapore ($18,6 Hàng triệu), Malaysia ($7,33 Hàng triệu), Philippines ($4,42 Hàng triệu), Mexico ($3,27 Hàng triệu) và Đức ($1,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites