$9,8 Hàng triệu

xuất khẩu 4890 of 5026
2008
2017

0,035

Độ phức tạp của sản phẩm 2627 of 5026
2008
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ESP

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4890 and the 2626 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($9,3 Hàng triệu), Ghana ($367 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($120 Hàng ngàn), Peru ($5 Hàng ngàn) và Cộng hòa Congo ($4,52 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Tây Ban Nha ($9,3 Hàng triệu), Nigeria ($179 Hàng ngàn), Đi ($84 Hàng ngàn), Cote d'Ivoire ($68,8 Hàng ngàn) và Vương quốc Anh ($31,2 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites