$748 Hàng triệu

xuất khẩu 2317 of 5026
2008
2017

0,465

Độ phức tạp của sản phẩm 1843 of 5026
2008
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2317 and the 1842 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($156 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($115 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($82,4 Hàng triệu), Nga ($70,1 Hàng triệu) và Na Uy ($55,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($97,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($71,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($63 Hàng triệu), Pháp ($59,2 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($35,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites