$42,6 Hàng triệu

xuất khẩu 4658 of 5026
2008
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 247 of 5026
2008
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4658 and the 247 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($25,8 Hàng triệu), Khác Á ($3,94 Hàng triệu), Đức ($3,27 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($3,23 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($1,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($11,4 Hàng triệu), Hà Lan ($9,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,11 Hàng triệu), Đức ($2 Hàng triệu) và Ý ($1,81 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites