$118 Hàng triệu

xuất khẩu 4161 of 5026
2008
2017

-0,029

Độ phức tạp của sản phẩm 2722 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4161 and the 2721 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($24,5 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20,4 Hàng triệu), Hà Lan ($18,4 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($18,1 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($10,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($36,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($23,8 Hàng triệu), Hà Lan ($17,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($16,6 Hàng triệu) và Đức ($9,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites