$934 Hàng triệu

xuất khẩu 2034 of 5026
2008
2017

-0,289

Độ phức tạp của sản phẩm 3167 of 5026
2008
2017

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2034 and the 3167 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Canada ($352 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($130 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($77,9 Hàng triệu), Na Uy ($38 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($36,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($103 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($101 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($100 Hàng triệu), Canada ($98,2 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($93,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites