$5,82 Hàng triệu

xuất khẩu 4924 of 5026
2008
2017

0,181

Độ phức tạp của sản phẩm 2358 of 5026
2008
2017

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4924 and the 2359 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ấn Độ ($1,27 Hàng triệu), Pháp ($1,18 Hàng triệu), Ghana ($801 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($722 Hàng ngàn) và Hà Lan ($541 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,05 Hàng triệu), Hà Lan ($1,13 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($718 Hàng ngàn), Ba Lan ($520 Hàng ngàn) và Canada ($290 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites