$58 tỷ

xuất khẩu 44 of 1221
2008
2017

-1,006

Độ phức tạp của sản phẩm 993 of 1221
2008
2017

BRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 44 and the 993 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Brazil ($25,8 tỷ), Hoa Kỳ ($22,1 tỷ), Argentina ($2,81 tỷ), Paraguay ($2,14 tỷ) và Canada ($1,91 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($36,6 tỷ), Mexico ($1,72 tỷ), Hà Lan ($1,63 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,41 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,32 tỷ).

là xuất khẩu lớn nhất của BrazilParaguay.

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites