$1,58 tỷ

xuất khẩu 762 of 1221
2008
2017

0,166

Độ phức tạp của sản phẩm 588 of 1221
2008
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 762 and the 590 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($316 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($259 Hàng triệu), Đức ($225 Hàng triệu), Úc ($185 Hàng triệu) và Trung Quốc ($138 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($357 Hàng triệu), Na Uy ($254 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($154 Hàng triệu), Hà Lan ($135 Hàng triệu) và Pháp ($65,8 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites