$3,51 tỷ

xuất khẩu 565 of 1221
2008
2017

-0,252

Độ phức tạp của sản phẩm 747 of 1221
2008
2017

THA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 565 and the 747 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thái Lan ($898 Hàng triệu), Đức ($374 Hàng triệu), Hà Lan ($283 Hàng triệu), Việt Nam ($267 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($212 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($781 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($272 Hàng triệu), Indonesia ($226 Hàng triệu), Đức ($193 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($140 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites