$4,67 tỷ

xuất khẩu 602 of 5026
2008
2017

0,876

Độ phức tạp của sản phẩm 1014 of 5026
2008
2017

HKG

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 602 and the 1012 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hồng Kông ($1,38 tỷ), Hoa Kỳ ($765 Hàng triệu), Đức ($528 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($335 Hàng triệu) và Hà Lan ($325 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,84 tỷ), Hồng Kông ($961 Hàng triệu), Khác Á ($925 Hàng triệu), Philippines ($155 Hàng triệu) và Mexico ($120 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites