$1,13 tỷ

xuất khẩu 1822 of 5026
2008
2017

0,98

Độ phức tạp của sản phẩm 827 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1822 and the 828 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($185 Hàng triệu), Đức ($184 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($172 Hàng triệu), Canada ($136 Hàng triệu) và Hà Lan ($88,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($526 Hàng triệu), Hồng Kông ($61,2 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($53,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($35,5 Hàng triệu) và Ba Lan ($22,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites