$2,4 tỷ

xuất khẩu 1103 of 5026
2008
2017

0,717

Độ phức tạp của sản phẩm 1351 of 5026
2008
2017

BLX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1103 and the 1356 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($916 Hàng triệu), Đức ($401 Hàng triệu), Hà Lan ($205 Hàng triệu), Pháp ($168 Hàng triệu) và Đan Mạch ($156 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($815 Hàng triệu), Ba Lan ($382 Hàng triệu), Ý ($314 Hàng triệu), Hy Lạp ($163 Hàng triệu) và Hà Lan ($102 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites