$62,6 Hàng triệu

xuất khẩu 4466 of 5085
2003
2017

0,549

Độ phức tạp của sản phẩm 1657 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4466 and the 1661 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($16 Hàng triệu), Áo ($10,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,62 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($4,7 Hàng triệu) và Đức ($3,64 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($10,2 Hàng triệu), Pháp ($5,73 Hàng triệu), Đức ($4,62 Hàng triệu), Áo ($3,57 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($3,39 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites