$1,55 tỷ

xuất khẩu 1466 of 5085
2003
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 461 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1466 and the 462 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($277 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($215 Hàng triệu), Trung Quốc ($180 Hàng triệu), Pháp ($157 Hàng triệu) và Đức ($125 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($161 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($141 Hàng triệu), Hà Lan ($93,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($87,6 Hàng triệu) và Pháp ($69,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites