$325 Hàng triệu

xuất khẩu 3205 of 5085
2003
2017

0,968

Độ phức tạp của sản phẩm 844 of 5085
2003
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3205 and the 846 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($88 Hàng triệu), Ấn Độ ($53,4 Hàng triệu), Ý ($42,7 Hàng triệu), Israel ($40,2 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($27,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($218 Hàng triệu), Đức ($12,9 Hàng triệu), Slovakia ($12,7 Hàng triệu), Israel ($10,7 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($9,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites