$750 Hàng triệu

xuất khẩu 2284 of 5085
2003
2017

0,185

Độ phức tạp của sản phẩm 2324 of 5085
2003
2017

CZE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2284 and the 2328 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Cộng hòa Séc ($153 Hàng triệu), Trung Quốc ($130 Hàng triệu), Khác Á ($84,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($65,6 Hàng triệu) và Đức ($65,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($168 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($67,5 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($43,1 Hàng triệu), Đức ($32,9 Hàng triệu) và Pháp ($32,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites