$61 Hàng triệu

xuất khẩu 4481 of 5085
2003
2017

1,49

Độ phức tạp của sản phẩm 241 of 5085
2003
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

THA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4481 and the 242 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($28,4 Hàng triệu), Pháp ($8,09 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,81 Hàng triệu), Đức ($6,31 Hàng triệu) và Thái Lan ($5,55 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thái Lan ($21,2 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($19,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($5,87 Hàng triệu), Pháp ($3,85 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($3,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites