$785 Hàng triệu

xuất khẩu 2232 of 5085
2003
2017

0,183

Độ phức tạp của sản phẩm 2329 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2232 and the 2332 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($440 Hàng triệu), Pháp ($90 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($70,4 Hàng triệu), Hồng Kông ($51,6 Hàng triệu) và Ý ($41,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($355 Hàng triệu), Hồng Kông ($194 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($58,3 Hàng triệu), Pháp ($31,9 Hàng triệu) và Thái Lan ($24,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites