$124 Hàng triệu

xuất khẩu 4082 of 5085
2003
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 386 of 5085
2003
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4082 and the 387 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($47 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($45,7 Hàng triệu), Pháp ($8,26 Hàng triệu), Hồng Kông ($6,51 Hàng triệu) và Đức ($6,24 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($64,5 Hàng triệu), Pháp ($19,6 Hàng triệu), Hồng Kông ($8,8 Hàng triệu), Đức ($7,26 Hàng triệu) và Ấn Độ ($5,08 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites