$864 Hàng triệu

xuất khẩu 2110 of 5085
2003
2017

1,7

Độ phức tạp của sản phẩm 132 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2110 and the 132 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($374 Hàng triệu), Hồng Kông ($224 Hàng triệu), Trung Quốc ($114 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($81,2 Hàng triệu) và Thái Lan ($33,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($460 Hàng triệu), Trung Quốc ($223 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($41,2 Hàng triệu), Pháp ($15,1 Hàng triệu) và Thái Lan ($15,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites