$104 Hàng triệu

xuất khẩu 1172 of 1236
2003
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 121 of 1236
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1172 and the 121 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($25,1 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($14,6 Hàng triệu), Pháp ($13,3 Hàng triệu), Đức ($9,8 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($9,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($15,2 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($14,2 Hàng triệu), Pháp ($8,47 Hàng triệu), Đức ($5,39 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($5,14 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites