$2,37 tỷ

xuất khẩu 655 of 1236
2003
2017

0,971

Độ phức tạp của sản phẩm 220 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 655 and the 220 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($336 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($261 Hàng triệu), Trung Quốc ($217 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($151 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($119 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($280 Hàng triệu), Đức ($239 Hàng triệu), Ấn Độ ($158 Hàng triệu), Trung Quốc ($125 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($112 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites