$3,93 tỷ

xuất khẩu 701 of 5085
2003
2017

1,58

Độ phức tạp của sản phẩm 179 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

XXB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 701 and the 181 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($1,12 tỷ), Hoa Kỳ ($765 Hàng triệu), Malaysia ($692 Hàng triệu), Trung Quốc ($278 Hàng triệu) và Khác Á ($193 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Khác Á ($803 Hàng triệu), Trung Quốc ($682 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($586 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($352 Hàng triệu) và Singapore ($337 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites