$3,51 tỷ

xuất khẩu 777 of 5085
2003
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 682 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 777 and the 684 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($760 Hàng triệu), Malaysia ($712 Hàng triệu), Đức ($503 Hàng triệu), Trung Quốc ($335 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($146 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($785 Hàng triệu), Trung Quốc ($585 Hàng triệu), Hồng Kông ($287 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($181 Hàng triệu) và Ấn Độ ($145 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites