$1,97 tỷ

xuất khẩu 1265 of 5085
2003
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 680 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1265 and the 682 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($326 Hàng triệu), Trung Quốc ($263 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($224 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($102 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($96 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($284 Hàng triệu), Trung Quốc ($221 Hàng triệu), Đức ($185 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($123 Hàng triệu) và Mexico ($70,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites