$21,2 tỷ

xuất khẩu 160 of 1236
2003
2017

1,68

Độ phức tạp của sản phẩm 34 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 160 and the 34 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($4,23 tỷ), Hoa Kỳ ($3,23 tỷ), Trung Quốc ($2 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,54 tỷ) và Mexico ($1,25 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,32 tỷ), Đức ($2,11 tỷ), Trung Quốc ($2,1 tỷ), Mexico ($839 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($791 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites