$2,17 tỷ

xuất khẩu 683 of 1236
2003
2017

1,52

Độ phức tạp của sản phẩm 52 of 1236
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 683 and the 52 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($473 Hàng triệu), Đức ($464 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($234 Hàng triệu), Trung Quốc ($134 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($121 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($324 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($217 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($128 Hàng triệu), Đức ($117 Hàng triệu) và Ấn Độ ($94,6 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites