$5,11 tỷ

xuất khẩu 537 of 5085
2003
2017

1,85

Độ phức tạp của sản phẩm 66 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 537 and the 66 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,39 tỷ), Hoa Kỳ ($883 Hàng triệu), Hà Lan ($781 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($376 Hàng triệu) và Pháp ($315 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,16 tỷ), Trung Quốc ($763 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($280 Hàng triệu), Đức ($153 Hàng triệu) và Pháp ($129 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites