$913 Hàng triệu

xuất khẩu 2032 of 5085
2003
2017

1,48

Độ phức tạp của sản phẩm 243 of 5085
2003
2017

FIN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2032 and the 244 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Phần Lan ($246 Hàng triệu), Đức ($201 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($156 Hàng triệu), Pháp ($126 Hàng triệu) và Ý ($60,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($251 Hàng triệu), Trung Quốc ($82,4 Hàng triệu), Đức ($68,7 Hàng triệu), Pháp ($52 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($39,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites