$317 Hàng triệu

xuất khẩu 3240 of 5085
2003
2017

0,792

Độ phức tạp của sản phẩm 1180 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3240 and the 1183 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($67,3 Hàng triệu), Ý ($52,9 Hàng triệu), Đức ($35,3 Hàng triệu), Philippines ($22,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($15,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($21,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($19,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($17,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($16,4 Hàng triệu) và Đức ($15,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites