$9,5 tỷ

xuất khẩu 275 of 5085
2003
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 385 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 275 and the 386 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($1,94 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,36 tỷ), Đức ($1,24 tỷ), Trung Quốc ($1,02 tỷ) và Mexico ($650 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,5 tỷ), Hà Lan ($678 Hàng triệu), Trung Quốc ($600 Hàng triệu), Đức ($537 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($434 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites