$795 Hàng triệu

xuất khẩu 2218 of 5085
2003
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 479 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2218 and the 480 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($140 Hàng triệu), Trung Quốc ($104 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($95 Hàng triệu), Mexico ($74,9 Hàng triệu) và Malaysia ($63,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($156 Hàng triệu), Đức ($68,4 Hàng triệu), Pháp ($48,1 Hàng triệu), Hồng Kông ($46,4 Hàng triệu) và Trung Quốc ($35,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites