$105 Hàng triệu

xuất khẩu 4174 of 5085
2003
2017

0,957

Độ phức tạp của sản phẩm 862 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4174 and the 864 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($20,9 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($14,1 Hàng triệu), Đức ($9,9 Hàng triệu), Hà Lan ($8,44 Hàng triệu) và Hồng Kông ($7,16 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($14,4 Hàng triệu), Philippines ($13,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($13 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($10,7 Hàng triệu) và Đức ($6,69 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites