$316 Hàng triệu

xuất khẩu 3246 of 5085
2003
2017

1,12

Độ phức tạp của sản phẩm 628 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3246 and the 628 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($176 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($35,9 Hàng triệu), Israel ($21,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($16,1 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($9,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($123 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($58,1 Hàng triệu), Khác Á ($35,9 Hàng triệu), Việt Nam ($19,1 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($14,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites