$6,65 tỷ

xuất khẩu 415 of 5085
2003
2017

2,63

Độ phức tạp của sản phẩm 6 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 415 and the 6 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($2,87 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,71 tỷ), Khác Á ($913 Hàng triệu), Trung Quốc ($718 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($371 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,46 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,09 tỷ), Hồng Kông ($722 Hàng triệu), Khác Á ($535 Hàng triệu) và Việt Nam ($409 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites