$1,65 tỷ

xuất khẩu 1419 of 5085
2003
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 476 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1419 and the 479 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($446 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($254 Hàng triệu), Trung Quốc ($203 Hàng triệu), Ấn Độ ($192 Hàng triệu) và Đức ($91,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($313 Hàng triệu), Đức ($116 Hàng triệu), Pháp ($105 Hàng triệu), Hồng Kông ($86,5 Hàng triệu) và Ba Lan ($74,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites