$501 Hàng triệu

xuất khẩu 2743 of 5085
2003
2017

-0,658

Độ phức tạp của sản phẩm 3648 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

TUR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2743 and the 3653 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($133 Hàng triệu), Cộng hòa Congo ($73,2 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($68,2 Hàng triệu), Na Uy ($29,4 Hàng triệu) và Tanzania ($19,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Gà tây ($173 Hàng triệu), Trung Quốc ($137 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($70,1 Hàng triệu), Cộng hòa Congo ($62,8 Hàng triệu) và Kenya ($13,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites