$756 Hàng triệu

xuất khẩu 2279 of 5085
2003
2017

0,986

Độ phức tạp của sản phẩm 820 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

AUT

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2279 and the 822 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($437 Hàng triệu), Trung Quốc ($104 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($79,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($49,8 Hàng triệu) và Áo ($25 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Áo ($142 Hàng triệu), Belarus ($99 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($89,4 Hàng triệu), Thụy Điển ($64,1 Hàng triệu) và Saudi Arabia ($58,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites