$1,68 tỷ

xuất khẩu 1402 of 5085
2003
2017

1,56

Độ phức tạp của sản phẩm 190 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1402 and the 190 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($340 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($248 Hàng triệu), Trung Quốc ($182 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($175 Hàng triệu) và Áo ($133 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($215 Hàng triệu), Mexico ($184 Hàng triệu), Trung Quốc ($150 Hàng triệu), Đức ($84,4 Hàng triệu) và Canada ($74 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites